Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 02-949-8933
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ปี 2562 นี้ ถือเป็นปีแห่งเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลได้มีการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม และ SME หรือประชาชน หันมาใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารและจัดการงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ซึ่งระบบบาร์โค้ด ถือเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่ง ที่มีความสำคัญ และช่วยในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เช่นงาน ในด้านคลังสินค้า, Logistic, กระบวนการผลิต, Supply Chain, สแกนตรวจรับ, ตรวจจ่ายสินค้า เป็นต้น

บริษัท Inventive เราได้ร่วม Implement ระบบ WMS และระบบบาร์โค้ดให้แก่ลูกค้าหลายราย ที่ได้ Kick Off โปรเจคตั้งแต่ช่วงต้นปี
และได้ดำเนินงานมาจนจะจบโปรเจคแล้ว ส่วนลูกค้าท่านใด ที่กำลังมองหาโปรแกรมช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า หรือระบบบาร์โค้ดมาช่วยงานในส่วนต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิต หรือคลังสินค้าหรือระบบบาร์โค้ด Interface ERP ต่าง ๆ เช่น SAP, Dynamic AX, Infor Syteline เป็นต้น เรายินดีให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบาร์โค้ด (Barcode Application) และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า
(Warehouse Management System WMS) กว่า 8 ปี จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้น อุตสาหกรรมผลิตท่อน้ำ PVC อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และธุรกิจขายเสื้อผ้าแบรนด์เนม เราจึงมีความเข้าใจถึงความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละภาคธุรกิจ

          ระบบบาร์โค้ด (Barcode Application) สามารถมีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบ รับวัตถุดิบ เบิกวัตถุดิบไปผลิตเป็นสินค้า และรวมถึงกระบวนการจัดเก็บและหยิบสินค้าเพื่อขาย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ เช่น
               - ความถูกต้อง (Accuracy)
               - ความรวดเร็ว (Rapid)
               - การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
               - เพิ่มเติมประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (Improve Operational Efficiency)
ซึ่งการที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบบาร์โค้ดนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน และ โปรแกรมที่ออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
ถ้าเปรียบเทียบกการลงทุนระบบบาร์โค้ดกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยทีเดียว

         ซอฟท์แวร์หลักของบริษัทเราอีกอย่าง คือ โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System WMS)
จากการที่เราได้มีโอกาส Implement ให้กับลูกค้าตั้งแต่ ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งรองรับรหัสสินค้ามากกว่า 1,000,000 SKU

         เราได้ศึกษาความต้องการ และปัญหาของการบริหารคลังสินค้าของลูกค้า และได้ศึกษาฟังก์ชันการทำงานของ Software WMS ระดับ World Class
ได้ศึกษาถึงข้อดี และข้อด้อย เราจึงได้พัฒนาโปรแกรม WMS ขึ้นมา ให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละขนาด ให้ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ที่มีงบประมาณในการลงทุนที่แตกต่างกัน

         โดยทั่วไปแล้วขนาดของโปรแกรม WMS ถ้าแบ่งตามขนาดกลุ่มลูกค้าแล้ว จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

               - กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก และขนาดกลาง จะใช้โปรแกรม WMS ในลักษณะ Stand Alone คือไม่มีการเชื่อมต่อ ERP
               - กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ จะใช้โปรแกรม WMS ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ ERP (Interface ERP)

         ซึ่งจากประสบการณ์ในการ implement ระบบ WMS มากกว่า 8 ปี เราจึงมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับทีม ERP และวิธีการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น SAP, Oracle, Microsoft ax dynamics เป็นต้น

         และในการ implement ระบบ WMS ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายนั้น โดยส่วนมาแล้วลูกค้าแต่ละธุรกิจนั้น จะมีความต้องการที่แตกต่างกันบ้างในบางส่วนงาน
จึงต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจาก standard ซึ่งถ้าท่านได้ใช้ซอฟท์แวร์ของคนไทยแล้ว แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการ implement ย่อมมีราคาถูกกว่าซอฟท์แวร์ต่างประเทศอยู่มาก ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก

         งาน implement ของลูกค้าแต่ละราย เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ เราได้ implement สำเร็จและเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้จริงกับลูกค้าทุกราย
ซึ่งท่านสามารถขอเราติดต่อ เพื่อศึกษาดูงานอ้างอิงได้

         เราจึงมั่นใจที่จะช่วยให้การใช้งานระบบบาร์โค้ด หรือระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS ของท่านสำเร็จได้ด้วยดี เพื่อธุรกิจที่กำลังขยายของและเป้าหมายทางธุรกิจของท่าน

         ขอบคุณครับ

 
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 02-949-8933
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า
一款符合人体正常生长发育的丰胸产品,自然是健康安全的。丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋还因其效果显著,陆续受邀了“康熙来了”、“美丽俏佳人”、“影视风云”、粉嫩公主丰胸效果“女人我最大”等多个电视节目,还有明星小S,台湾美胸皇后左永宁,丰胸方法母其弥雅,孙宁等人顶力推荐,火遍大江南北,红遍大街小巷。酒酿蛋官方正品唯一指定咨询顾问周媛,所有女人都在喝的一款丰胸食物,女人幸福的密码。变好是我们丰胸效果每个女人的追求,不仅是为了另一半,更多是为了自己。粉嫩公主酒酿蛋丰胸解开女人的幸福密码!