Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 02-949-8933
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

ประโยชน์ของบาร์โค้ด

บาร์โค้ด นั้น ถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร หรือว่าไม่เข้าใจว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วนั้น เราจะไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจของเราได้เลย เราจึงต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจเสียก่อน โดยเริ่มจากเข้าใจประโยชน์พื้นฐานของบาร์โค้ด และทำความเข้าใจเพิ่มขึ้น ถึงวิธีการนำบาร์โค้ดไปใช้กับงานกับธุรกิจของเรา จนมองเห็นเป็นภาพของ ระบบบาร์โค้ด (Barcode System)

Barcode Benefits
บาร์โค้ดในภาคธุรกิจ

ประโยชน์พื้นฐานของบาร์โค้ด คือ

อ่านข้อมูลได้ถูกต้อง (Accuracy)

คือ ถ้าเราใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแล้ว เราจะได้ข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ดอย่างถูกต้อง (ยกเว้นสร้างบาร์โค้ดมาผิดเอง) ตัวอย่างเช่น ถ้าเราให้คน
ทำการคีย์ข้อมูลรหัสสินค้าที่เป็นตัวเลขจำนวน 20 หลัก ลงในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นไปได้ว่าคนจะทำการมองตัวเลขแล้วคีย์ผิด แต่ถ้าเราใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด ทำการอ่านบาร์โค้ดแล้วนั้น ข้อมูลรหัสสินค้าทั้ง 20 หลัก ที่อ่านมาได้จากการสแกน จะมีความถูกต้อง 100% เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล (Rapid)

เมื่อเทียบความเร็วของคน ในการอ่านข้อมูล กับใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านข้อมูลในบาร์โค้ดนั้น เครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็ว
กว่ามาก และสามารถนำข้อมูลที่อ่านได้นั้น นำไปใช้งานต่อได้ทันที (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ออกแบบมา) เช่น ถ้าเราไปร้านสะดวกซื้อแล้วนำสินค้ามาจ่ายเงินที่เคาเตอร์ ถ้าไม่มีบาร์โค้ด ที่สินค้า พนักงานก็ต้องทำการคีย์รหัสสินค้าเข้าระบบการขาย ซึ่งนั่นจะทำให้เราเสียเวลาในการรอ แต่ที่เราเห็นทุกวันนี้คือ พนักงานทำการสแกนบาร์โค้ดที่สินค้า ใช้เวลารวดเร็ว และทำให้การทำงานสะดวกขึ้นมากด้วย

สามารถต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Improve Operational Efficiency)

เมื่อเรามีบาร์โค้ดแล้ว แสดงว่าเราเริ่มมองภาพถึงประโยชน์ที่จะนำไปช่วยกับธุรกิจของเราได้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งใน
ด้านความเร็ว ความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ลดต้นทุน และยังเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีมาตราฐานสากล เป็นต้น

เพราะประโยชน์ของบาร์โค้ดนั้น เมื่อถูกออกแบบและนำมาพัฒนาให้ใช้งานได้กับธุรกิจแล้วนั้น จะสามารถเรียกได้ว่าเป็น ระบบบาร์โค้ด
(Barcode System) ซึ่งที่จริงแล้วสามารถประยุกต์ให้ใช้งานได้เกือบแทบทุกธุรกิจ หรือทุกประเภทงาน ตัวอย่างเช่น
  • ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • งานบริหารจัดการคลังสินค้า
  • งานในภาคอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ
  • ธุรกิจการประกอบรถยนต์
  • งานขนส่งสินค้าและบริการ
  • งานธุรกรรมด้านการเงิน เป็นต้น

การนำบาร์โค้ดไปใช้งาน

เราสามารถนำบาร์โค้ดไปใช้งานได้ โดยการนำข้อมูลที่เราต้องการทำเป็นบาร์โค้ด เพื่อใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ขอยกตัวอย่าง เช่น เราทุกคนมีเลขที่
บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาสร้างเป็นบาร์โค้ด เพื่ออ้างถึงข้อมูลว่าเป็นตัวเรา มีชื่อจริง นามสกุลจริง และที่อยู่อย่างไร หรืออาจสร้างบาร์โค้ดด้วยรหัสสินค้า ซึ่งใช้แทนตัวสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งการนำบาร์โค้ดไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องมีความเข้าใจถึงระบบธุรกิจที่กำลังทำ และมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติของบาร์โค้ดด้วย
จึงจะสามารถพัฒนาให้เป็น โปรแกรมระบบบาร์โค้ดได้ ซึ่งมีความสามารถมากมาย หรือแม้กระทั้งการเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบ ERP หรือ ระบบ Supply Chain ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ โปรแกรมระบบบาร์โค้ด (Barcode Application System)

การนำระบบบาร์โค้ดไปใช้งาน
การนำบาร์โค้ดไปใช้งานในอุตสาหกรรม


เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 02-949-8933
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า
一款符合人体正常生长发育的丰胸产品,自然是健康安全的。丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋还因其效果显著,陆续受邀了“康熙来了”、“美丽俏佳人”、“影视风云”、粉嫩公主丰胸效果“女人我最大”等多个电视节目,还有明星小S,台湾美胸皇后左永宁,丰胸方法母其弥雅,孙宁等人顶力推荐,火遍大江南北,红遍大街小巷。酒酿蛋官方正品唯一指定咨询顾问周媛,所有女人都在喝的一款丰胸食物,女人幸福的密码。变好是我们丰胸效果每个女人的追求,不仅是为了另一半,更多是为了自己。粉嫩公主酒酿蛋丰胸解开女人的幸福密码!