Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

การใช้ระบบบาร์โค้ด ในกระบวนการผลิตท่อเหล็ก

(Barcode Solution for Steel Pipe Production interface ERP)

ตัวอย่างนี้ ขอยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบบาร์โค้ด ในอุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มความถูกต้อง ของการทำงานในกระบวนการผลิต (Work In Process)

ขอบเขตธุรกิจ

บริษัทเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตท่อเหล็ก ซึ่งจะทำการซื้อเหล็กรีดม้วนใหญ่ (Master Coil) จากซัพพลายเออร์เข้ามาที่โรงงาน
แล้วนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้าเหล็กม้วนใหญ่ (Coil Warehouse) ซึ่งในกระบวนการผลิต จะใช้เหล็กม้วนใหญ่ เข้าไปตัดตามขนาด ความกว้างที่ต้องการ และจะได้เป็น เหล็กม้วนซอย (Slit Coil) ซึ่งเหล็กม้วนซอยที่ได้นี้ ก็จะนำไปเข้าเครื่องรีดได้เป็นท่อเหล็ก (Pipe) อีกที ท่อเหล็กนี้ถือว่าเป็นสินค้าพร้อมขายแล้ว (Finish Goods) หรือสามารถนำไปเข้ากระบวนการชุบสี หรือ โครมเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าอีกเกรดได้

Barcode Pipe Work In Process
รูปแสดง กระบวนการผลิตท่อเหล็ก

ขอบเขตปัญหา

เนื่องจากเหล็กแต่ละชิ้นนั้น ตั้งแต่เหล็กม้วนใหญ่ (Master Coil) ที่ซื้อเข้ามา หรือเหล็กม้วนซอย (Slit Coil) หรือท่อเหล็ก (Pipe) นั้น
แต่ละแบบนั้นมีรูปร่างและหน้าตาคล้าย ๆ กันมาก ยากที่จะบ่งบอกว่าต่างกันอย่างไร ซึ่งปัจจุบันได้ใช้การพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ของเหล็กลงบนกระดาษ A4 แล้วติดไว้กับเหล็ก ซึ่งมีบางครั้งที่กระดาษได้หลุด หรือขาด และปัญหาอีกอย่าง คือ เวลาคนงานเข้าไปหยิบเหล็ก มาใช้ในกระบวนการผลิตนั้น มีโอกาสที่จะหยิบผิดล็อต และเนื่องจากบริษัทมีการใช้ระบบ ERP ในกระบวนการผลิต เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาจะเกิดข้อมูลล็อตใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลามากในการคีย์ข้อมูลสเป็กส์ของเหล็กล็อตใหม่ที่ผลิตได้เข้าระบบ ERP และบางครั้งก็มีการคีย์ข้อมูลผิดอีกด้วย

ความต้องการ
  • ต้องการให้เหล็กแต่ละม้วน และท่อเหล็กแต่ละมัด มีบาร์โค้ดติดอยู่ ซึ่งในบาร์โค้ดจะมีข้อมูลรหัสสินค้า และข้อมูลล็อทอยู่ด้วย
  • ต้องการให้โปรแกรมบาร์โค้ด สร้างข้อมูลล็อตของเหล็กในกระบวนการผลิต ตามสูตรที่กำหนด ซึ่งทาง ERP ไม่สามารถทำได้ ซึ่งข้อมูลล็อตนี้ จะใช้บ่งบอกถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเหล็ก เช่น ซัพพลายเออร์ที่สั่งซื้อมา, วันที่รับเหล็กเข้ามา, วันที่ผลิต, เลขที่เครื่องจักรที่ใช้ผลิต, ค่าน้ำหนัก, หรือค่าหน้ากว้างและค่าทางเคมี เป็นต้น
  • ข้อมูลใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และใบสั่งผลิต (Production Order) นั้น มีข้อมูลอยู่บนระบบ ERP ต้องการให้โปรแกรมบารโค้ด ทำการเชื่อมต่อกับระบบ ERP
  • ต้องการให้มีการทำงานแบบ Real Time คือ เมื่อมีการสแกนบาร์โค้ดแล้ว มีการอัพเดทข้อมูลเข้าระบบทันที
  • ต้องการให้โปรแกรมบาร์โค้ด มีการเชื่อมต่อกับเครื่องชั่ง (Crane Scale) เพื่อรับค่าน้ำหนักเหล็กมาพิมพ์บาร์โค้ด

ระบบบาร์โค้ดที่ออกแบบ คือ
  1. ออกแบบระบบบาร์โค้ด ที่มีการทำงานแบบ Real Time (คือ ข้อมูลจากสแกนจะทำการอัพเดทขึ้น server ทันที) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะจะมีการตรวจสอบ ความถูกต้องในการทันงานได้ทันที่ เช่น สินค้าที่สแกนถูกต้องตามแผนหรือไม่ หรือ จำนวนสินค้าที่สแกนรับครบตามแผนหรือยัง เป็นต้น
  2. โปรแกรมบน Server (Barcode Interface Manager) จะมีหน้าที่ในการดึงข้อมูลแผนการทำงานต่าง ๆ จาก ERP มาที่ระบบบาร์โค้ด และเมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันการทำงาน จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลการสแกนสินค้ากลับไปที่ ERP

  1. ขั้นตอนการทำงาน การรับเหล็กม้วนใหญ่จาก Supplier
  2. ขั้นตอนการทำงาน การนำเหล็กม้วนใหญ่ไปผลิตเป็นเหล็กม้วนซอย (Slitting Process)
  3. ขั้นตอนการทำงาน การนำเหล็กม้วนซอยไปผลิตเป็นท่อเหล็ก (Forming Process)เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า