Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

Barcode System

ระบบบาร์โค้ด

ระบบบาร์โค้ด คือ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้งานในกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยวิธีการปกติ อีกครั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบบาร์โค้ด ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อีกหลายอย่าง เช่น ในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เป็นต้น

การนำระบบบาร์โค้ดไปใช้งานนั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานทางธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจถึงข้อดี และข้อด้อย
ของระบบบาร์โค้ด มองเห็นภาพประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ เมื่อนำระบบบาร์โค้ดมาใช้งานแล้ว

หากท่านเป็นบุคคลหนึ่ง ที่สนใจเรื่องการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้งาน ลองศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ดู หรือลองใช้บริการเรา เรายินดีให้คำปรึกษาที่มี
ประโยชน์แก่ท่าน จากประสบการณ์จริง ทั้งเรื่องการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้งาน การพิมพ์บาร์โค้ด อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้งาน รูปแบบการทำงาน งบประมาณของการลงทุนระบบในส่วนต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการในการขึ้นระบบบาร์โค้ด

หรือท่านสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่องระบบบาร์โค้ด ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ดังนี้

Barcode Solution

แน่นอนว่าการใช้งานระบบบาร์โค้ดนั้น จะต้องมีการลงทุนอย่างแน่นอน ท่านต้องทำการศึกษาระบบธุรกิจของตัวเองว่า เมื่อลงทุนแล้ว สิ่งที่ได้รับมา
แล้วนั้น คุ้มทุนหรือไม่ หรือเป็นการสร้ง ภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มมาตราฐานการทำงานให้แก่องค์กร

ตัวอย่าง การโหลดจ่ายสินค้าให้ลูกค้า ถ้าการทำงานปัจจุบัน พนักงานโหลดสินค้า ได้โหลดสินค้าขึ้นรถ ให้แก่ลูกค้าผิด แน่นอนว่าฝ่ายขายจะต้อง
เกิดปัญหาแน่ ซึ่งจะต้องคลี่คลายปัญหากับลูกค้า บางรายลูกค้าไม่รับสินค้า (เช่น พวกสารเคมี) บางรายต้องเสียค่าเคลมให้ลูกค้า เป็นต้น ถ้าจะใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยแก้ไขปัญหานั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้างาน และผู้วิเคราะห์ระบบที่มีประสบการณ์ด้านระบบบาร์โค้ด จะต้องร่วมมือกันคิดแก้ไขปัญหา

ซึ่งปัจจุบัน ตัวอย่างธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้นำระบบบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้งานนั้น ก็มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่เรื่องยากที่ท่านจะลองทำการศึกษา หรือลอง
เข้าไปดูงานการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ด้วยระบบบาร์โค้ด


เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า