Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า Invenzer WMS รุ่นพื้นฐาน

Program Invenzer WMS Express Edition

รายละเอียดโปรแกรมด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างหน้าจอและการทำงานของโปรแกรมบริหารคลังสินค้าตัวเล็กของเรา
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มต้น หรือต้องการลองใช้ดูก่อน


การใช้โปรแกรม Excel ในการจัดการข้อมูล Inventory ของการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกจากคลังนั้น
ถ้าลูกค้ามีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในอนาคต และ SKU (Stock Keeping Unit) ของสินค้าในคลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมี Transaction ของการรับ จ่ายสินค้าเพิ่มขึ้น การใช้งานบน Excel อาจไม่สะดวกเท่าที่ควร รวมทั้งอาจมีปัญหาในการใช้งานไฟล์ Excel ที่มากกว่า 1 เครื่อง PC ซึ่งอาจเกิดความยุ่งยากในการ Update ข้อมูล และขนาดไฟล์ที่ใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าใช้ไปนาน ๆ (นอกจากคุณเขียนโปรแกมใน Excel ด้วย Macro เก่ง ๆ ได้)

การทำงานในรุ่น Express ก็คือการ คีย์เหมือนกัน แต่มีการทำงานเป็นระบบ มีประวัติการทำงานแน่นอน
สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ในระบบ Network เดียวกัน และเป็นการสั่งการทำงานด้วยกระดาษได้ ตรวจสอบ Stock แบบ Real Time ได้ หากคุณจะลงทุนระบบบาร์โค้ด ก็สามารถทำได้ โดยการใช้สแกนเนอร์บาร์โค้ดต่อกับ PC สามารถใช้ได้ทั้งคลัง Raw Material , คลัง Spare Part หรือ คลัง Finish Goods

โปรแกรม Invenzer WMS Express Edition สามารถตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไรได้บ้าง

 1. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน การทำงานจาก Paper หรือ Excel มาใช้ระบบ Warehouse Management System ในการจัดการข้อมูลคลังสินค้าให้มีระบบแทน

 2. โปรแกรมสามารถรองรับ การทำงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้าได้ทั้งหมด คือ
  • การรับสินค้าเข้าคลัง (Goods Receive)
  • การจัดเก็บสินค้า (Putaway)
  • การย้ายสินค้าระหว่างช่องเก็บ (Inventory Movement)
  • การจ่ายสินค้า (Goods Issue)
  • รองรับการทำงานได้หลายคลังสินค้า (Multiple Warehouse)
  • แบ่งช่องเก็บสินค้าแยกตามคลังสินค้า (Location by Warehouse)
  • Inventory Lot Control (FIFO : First In First Out)
  • รายงาน สินค้าคงคลัง (Stock Balance)
  • รายงาน ช่องเก็บว่าง
  • รายงาน Stock Card
  • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ User แต่ละคน

 3. โปรแกรมสามารถรองรับปริมาณข้อมูล และจำนวนสินค้าที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ได้

 4. การใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อยในการ Training

 5. รองรับการทำงานด้วยระบบบาร์โค้ด ในการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องมีในการใช้ระบบบาร์โค้ด คือ
  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)
  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker)
  • ผ้าหมึกพิมพ์ (Barcode Ribbon)
  • เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบเชื่อมต่อกับ PC (Barcode Scanner)
  • ส่วนในรายละเอียดของโปรแกรมที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ คือ
  • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าออกมาได้ ในฟังก์ชั่นการรับสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดไปติดที่สินค้า ก่อนทำการสแกนยืนยันรับเข้าคลัง
  • สามารถสแกนตรวจสอบสินค้าในการจ่ายสินค้าออกจากคลังได้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการจ่ายสินค้าให้ลูกค้า
  • (แน่นอนว่า เจ้าหน้าที่คลังต้องทำงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็แลกมาด้วยการลดความผิดพลาด และเพิ่มความถูกต้องในการจ่ายสินค้า)
  ซึ่งลูกค้าอาจต้องเตรียมงบประมาณ ในการจัดหาอุปกรณ์ไว้ด้วยครับ แต่ก็ไม่ได้มีราคาที่สูงมาก

 6. สามารถใช้งานได้หลายเครื่องคอมพิวเตอร์ และไม่จำกัดจำนวนเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม

 7. สามารถ Upgrade เป็นเวอร์ชั่นที่รองรับการทำงานด้วย PDA แบบ Real Time ได้ในอนาคต (ถ้าลูกค้าสามารถลงทุน Wireless Network ให้รองรับในคลังสินค้า และลงทุนอุปกรณ์ PDA)

 8. สามารถให้ทางเรา ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของลูกค้าได้ในอนาคต (Customize) เพราะเรามีการเก็บรักษา Source Code ของโปรแกรมแต่ละลูกค้าไว้ด้วย

 9. เรายินดีให้คำปรึกษา และแนะนำลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะเลือกใช้ระบบ ว่าตอบโจทย์ลูกค้าหรือไม่ ด้วยความจริงใจและประสบการณ์จริง

 10. รับประกัน Bug หรือ Error ของโปรแกรม ตลอดอายุการใช้งาน และ Support ทันทีเมื่อลูกค้ามีปัญหาแบบเร่งด่วนด้วยการ Remote

 11. ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการดูแล และคุณภาพที่จะได้รับ สามารถลงทุนได้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

 12. เรามีลูกค้าขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่ได้ใช้งานจริง และสามารถอ้างอิงได้

 13. เรามีบริการติดตั้งให้ทดลองใช้แบบเต็มรูปแบบ เป็นระยะเวลา 30 วัน ฟรี (โดยลูกค้าจะต้องใช้โปรแกรม Team Viwer เปิด Remote ให้เจ้าหน้าที่ของเราไปติดตั้งโปรแกรม)

 14. ราคาโปรแกรมสำหรับ 1 PC ราคา 35,000 บาท เครื่อง PC ต่อไปราคาเครื่องละ 10,000 บาท แบบใช้งานไม่จำกัดจำนวนเครื่อง PC 80,000 บาท (เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งาน PC มากกว่า 5 เครื่องขึ้นไป)

*** หมายเหตุ ในกรณีที่ดูรายละเอียดบน Android ไม่ได้ สามารถเปิดดูได้ บน Windows แทน


เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า