Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

โปรแกรมระบบบาร์โค้ด (Barcode Application System)

หลายคนคงสงสัยว่า โปรแกรมระบบบาร์โค้ด คืออะไร ใช่โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printing Software) ที่เคยเห็นทั่วไปหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่

โปรแกรมระบบบาร์โค้ด คือ โปรแกรมระบบประเภทหนึ่ง ที่มีการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับบาร์โค้ดเป็นหลัก ซึ่งอาจทำงานเพียงระบบเดียว
หรือทำงานร่วมกับระบบอื่นก็ได้ เช่น ระบบ ERP (SAP, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Accpac) ฟังก์ชั่นของโปรแกรมนั้น อาจมีอยู่หลายฟังก์ชั่น เช่น ฟังก์ชันการพิมพ์บาร์โค้ด, ฟังก์ชันการสแกนตรวจสอบสินค้า, รายงานการตรวจสอบสินค้า หรือ ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าโปรแกรมระบบบาร์โค้ดนั้น จะต้องมีการใช้บาร์โค้ด และอุปกรณ์การอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแน่นอน

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบบาร์โค้ด ในงานธุรกิจ

ขอยกตัวอย่าง การใช้โปรแกรมระบบบาร์โค้ด กับงานต่าง ๆ ดังนี้

Barcode Key Success
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบบาร์โค้ด


เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า