Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution


WMS แตกต่างจากโปรแกรม Stock Control อย่างไร

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า โปรแกรม WMS และโปรแกรม Stock Control นั้น ใช่โปรแกรมเดียวกันหรือไม่

เราจึงได้สรุปรายละเอียด และข้อแตกต่างจากประสบการณ์ ให้ลูกค้าได้ศึกษาถึงข้อแตกต่างเบื้องต้น เพื่อที่จะได้มีประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้งานให้เหมาะสม

คำถามเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นในใจของผู้อ่านหลายท่าน คือ

ตารางแสดง ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรม WMS และ โปรแกรม Stock Control

หัวข้อเนื้อหา WMS Stock Control
- ขอบเขตของโปรแกรม รองรับฟังก์ชันงานพื้นฐานการทำงานทั้งหมดของคลังสินค้า และการแบ่งช่องเก็บสินค้า รองรับฟังก์ชันการรับเข้า และจ่ายออกสินค้า ไม่เน้นการแบ่งช่องเก็บสินค้า
- ระยะเวลาการในการ Implement ระบบ 2 ถึง 6 เดือน 3 วัน ถึง 14 วัน
- ราคา หรืองบประมาณ ที่ต้องใช้ 80,000 ถึง 5,000,000 บาท 5,000 ถึง 50,000 บาท
- Hardware ที่ต้องเตรียม WMS Server, Wireless Network, Access Point, Handheld Scanner, Barcode Printer PC Server, PC Client, Barcode Scanner
- ลักษณะงานที่ใช้ คลังสินค้าขนาดกลาง หรือใหญ่ ที่มีหลาย Site คลังสินค้าขนาดเล็ก หรือร้านขายสินค้า
- ลักษณะลูกค้าที่ใช้ กลุ่มลูกค้าขนากกลาง ถึงใหญ่ ที่มีคลังสินค้าใหญ่ และมีปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก และอาจมีการเชื่อมต่อกับ ERP กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก หรือ SME

ขอบเขตของโปรแกรม WMS กับ Stock Control เหมือนกันหรือไม่

ไม่เหมือนกันครับ โปรแกรม Stock Control เป็นโปรแกรมที่รองรับการจัดเก็บจำนวนสินค้า และรองรับจำนวนการรับเข้า และจ่ายออกของสินค้าก็จริง
แต่โดยส่วนมากแล้วจะใช้ในรูปแบบการคีย์บันทึกจำนวนสินค้า รับเข้า และจ่ายออก ผ่านคอมพิวเตอร์บน PC โดยที่ Stock ของสินค้าจะอยู่ที่เดียว เช่น อยู่ที่บริษัท หรืออยู่ที่คลังเดียว โดยไม่มีการแบ่งแยก Location เก็บสินค้า เป็นต้น

โดยมากแล้ว Stock Control ก็จะมีมากับโปรแกรมบัญชีด้วย ซึ่งลูกค้าที่เคยใช้คงทราบดี ซึ่งเหมะกับการใช้งานที่เก็บสินค้าในห้องต่าง ๆ
ที่มีขนาดพื้นที่ไม่มาก สามารถจดจำตำแหน่งของสินค้าได้เองโดยการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งสามารถทำงานโดยคนเดียวได้


Stock Control
รูปแสดง ตัวอย่างงานที่เหมาะกับการใช้โปรแกรม Stock Control

โปรแกรม WMS เป็นโปรแกรมที่รองรับกระบวนการทำงานของสินค้าในคลัง ตั้งแต่รับเข้า จนถึงจ่ายออก การย้าย การนับสินค้า การหาสินค้า เป็นต้น
สามารถสร้าง Location เพื่อเก็บ Stock ของสินค้าได้ และรองรับการทำงานทั้งบนคอมพิวเตอร์บน PC และบนอุปกรณ์ Handheld ในการสแกนสินค้า

WMS จึงเหมาะกับการใช้งานสำหรับคลังสินค้า ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ในคลังมาก มีจำนวนสินค้า และประเภทของสินค้ามาก
เพื่อให้การทำงานในคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องเพิ่มขึ้น

WMS for Warehouse
รูปแสดง ตัวอย่างงานที่เหมาะกับการใช้โปรแกรม WMS


WMS Confirm Location
รูปแสดง การยืนยันช่องเก็บสินค้าบนระบบ WMS

ทำไมโปรแกรม WMS จึงใช้เวลาในการ Implement มากกว่า Stock Control และต้องจ้างบริษัทที่ขายมา Implement >>

เพราะรายละเอียดของโปรแกรม และความสามารถที่แตกต่างกัน ที่โปรแกรม WMS มีมากกว่าโปรแกรม Stock Control
จึงทำให้โปรแกรม WMS ไม่สามารถศึกษาและใช้งานเพียงคนเดียวได้ เนื่องจากถูกออกแบบมา ให้มีการทำงานที่สอดคล้องกับผู้ทำงานในคลังทุกส่วน จึงจะต้องมีการออกแบบโปรแกรม และสอนการใช้งานให้แก่พนักงานคลังให้เข้าใจด้วย

และบริษัทที่ขายโปรแกรม WMS นั้นจะต้องสามารถ Implement โปรแกรมของตน ให้สอดคล้องกับการทำงานในคลังสินค้าของลูกค้าด้วย
เพราะลูกค้าแต่ละประเภทธุรกิจ ก็จะมีกิจกรรมกระบวนการทำงานในคลังสินค้าที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้บริษัทที่ Implement มีต้นทุนในด้านบุคลากร และเวลาในการแนะนำ ออกแบบ และสอนลูกค้า ให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของโปรแกรมให้เป็นระบบ ดังนั้นราคาโปรแกรม WMS จึงมีราคาที่สูงกว่าโปรแกรม Stock Control ลูกค้าที่อ่าน คงมีความเข้าใจมากขึ้น

ต่างจากโปรแกรม Stock Control ที่ผู้ใช้งาน สามารถอ่านคู่มือการใช้งาน และก็ทำงานตามไปด้วย ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้แล้ว
นั่นเป็นเพราะว่า การทำงานในคลังของลูกค้าไม่ซับซ้อน แค่บันทึกการรับเข้า และจ่ายออกสินค้าแค่นั้น

ดังนั้นบริษัทที่ขายโปรแกรม Stock Control จึงไม่มีต้นทุนในการให้ผู้ Implement ระบบ มาศึกษาดูรายละเอียดการทำงานของลูกค้า
ก่อนการขายโปรแกรม ทำให้ราคาจึงไม่สูงมาก เช่น ราคาไม่ถึง 1 หมื่นบาท หรือแค่หลักพันบาท เป็นต้น แต่ลูกค้าก็จะต้องเรียนรู้เอง และทำงานให้เป็นไปตามคู่มือการทำงาน โปรแกรม Stock Control จึงเหมาะกับลูกค้าที่มีคลังขนาดเล็ก หรือมีเพียงแค่คลังเดียว และมีรายการสินค้าในคลังไม่มากนัก

ซึ่งลูกค้าของเรา ส่วนมากที่หันมาใช้โปรแกรม WMS เป็นเพราะว่าโปรแกรม Stock Control ไม่สามารถตอบโจทย๋การทำงานกับคลังสินค้าของลูกค้า
ที่มีการขยายโตขึ้น ลูกค้าจึงหันมาใช้ WMS แทน

ทำไมระดับราคา WMS และ Stock Control ถึงแตกต่างกัน >>

เพราะความสามารถของโปรแกรมและฟังก์ชันงานของโปรแกรม WMS ที่มีมากกว่าโปรแกรม Stock Control และระยะเวลาในการ Implement ที่มีมากกว่า
จึงทำให้ราคาของโปรแกรม WMS นั้น สูงกว่าโปรแกรม Stock Control

โดยที่โปรแกรม Stock Control โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับ 5,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรแกรม
ส่วนโปรแกรม WMS นั้นจะมีราคาในการ Implement ระบบ ตั้งแต่ 80,000 ไปจนถึง 5,000,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และฟังก์ชั่นที่ใช้ และจำนวนคลังสินค้าที่ Implement) เช่น WMS ระดับ World Class คือ Manhattan Associates, HighJump, RedPrairie, SAP WM เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ใช้งาน ควรถามตัวเองว่า ลักษณะงานการเก็บสินค้าของเรานั้น เหมาะสมกับโปรแกรมแบบใด เพราะการตัดสินใจเลือกนี้ มีผลต่อ
งบประมาณในการลงทุนของธุรกิจด้วย

เวลาจะหาซื้อโปรแกรม WMS นั้น ถึงหาซื้อไม่ง่ายเหมือนโปรแกรม Stock Control >>

เพราะว่าโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า หรือ WMS นั้น ไม่ได้เป็นโปรแกรมที่แค่ติดตั้ง แล้วก็ใช้งานได้เลย แต่ผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจการทำงาน
ของโปรแกรม ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานในคลังสินค้าด้วย

ด้วยเหตุนี้บริษัทที่ขายโปรแกรม WMS จึงต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจพื้นฐานของการทำงานในคลังสินค้าด้วย เพื่อที่จะได้แนะนำให้คำปรึกษา
พร้อมกับออกแบบโปรแกรม ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงของลูกค้า และมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได่้

เพราะบางบริษัท อาจจะพัฒนาโปรแกรม WMS มาขาย แต่ไม่มีบุคลากร ที่มีความเข้าใจในกระบวนทำงานในคลังของลูกค้า
ในแต่ละประเภทธุรกิจ หรือไม่มีประสบการณ์ในการ Implement โปรแกรม WMS ไม่เคยทราบลักษณะปัญหาหน้างานจริง จึงทำให้ลูกค้าอาจไม่ได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์บางส่วนไปด้วย

การลงทุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้ในระบบ (Server) ต่างกันหรือไม่ >>

โปรแกรม Stock Control นั้น โดยขอบเขตแล้วเป็นโปรแกรมขนาดย่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องลงทุนนั้น ก็จะมีเครื่อง PC Computer หรือ Server ขนาดเล็ก
อาจรวมไปถึงอุปกรณ์สแกนบาร์โค้ดที่เชื่อมต่อกับ PC ด้วย

แต่ระบบ WMS นั้น ทางลูกค้าจะต้องลงทุนคือ Application or Database Server, Wireless Network System, Access Point, Handheld Scanner
หรือบางทีอาจจะต้องซื้อ Barcode Printer ด้วยในกรณีที่สินค้ายังไม่มีบาร์โค้ด

จากตัวอย่างเบื้องต้น ลูกค้าจะเห็นว่า การจะใช้ระบบ WMS นั้น จะมีการลงทุนที่สูงกว่า โปรแกรม Stock Control
สาเหตุที่เราต้องอธิบายลูกค้า เพราะว่าลูกค้าจะได้ทราบถึงงบประมาณที่จะต้องเตรียมการ ก่อนการใช้ระบบ WMS

งานแบบใด ที่เหมาะสมจะใช้โปรแกรม WMS หรือ Stock Control >>

ตัวอย่างงาน ที่เหมาะกับการใช้โปรแกรม WMS คือ ลูกค้ามีคลังสินค้า มากกว่า 1 คลัง, มีการแบ่งช่องเก็บสินค้าในคลัง, มีรายการสินค้ามาก,
ต้องการใช้ระบบบาร์โค้ดทำงานแบบ Realtime, มีกระบวนการทำงานเกิดขึ้นปริมาณมาก (Transaction), ต้องการให้ระบบแนะนำช่องเก็บสินค้าให้, มีการทำ Lot Control หรือ FIFO เป็นต้น

ตัวอย่างงาน ที่เหมาะกับการใช้โปรแกรม Stock Control คือ ร้านขายสินค้า Minimart, ร้านขายยา, ร้านขายหนังสือ
หรือที่เก็บสินค้า ที่ไม่ได้มีการจัดเก็บสินค้าที่ซับซ้อน ไม่มีการแบ่ง Location จัดเก็บสินค้าในระบบ เป็นต้น


เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า