Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

Software Maintenance Support

การให้บริการ ดูแลระบบซอฟต์แวร์หลังการขายSoftware Maintenance Support

คุยกันก่อนซื้อบริการ รับประกันซอฟต์แวร์

การซื้อบริการซอฟต์แวร์ มีประโยชน์อย่างไรนั้น เมื่อเราซื้อซอฟต์แวร์ไปใช้งานแล้ว แน่นอนว่าก่อนการ Go live ใช้ระบบจริง เราต้องได้ผ่านขั้นตอน
การทดสอบโปรแกรมมาแล้ว แต่ถ้าโปรแกรมเกิดมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเอาไว้ ถ้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ให้บริการ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ใช้งานได้อย่างปกติ

เมื่อธุรกิจได้เดินหน้าใช้ระบบซอฟต์แวร์ไปแล้ว โปรแกรมซอฟต์แวร์ถือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานส่วนหนึ่งในธุรกิจ และถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นกับ
ระบบซอฟต์แวร์ ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น การเปลี่ยน Server, การเปลี่ยนแปลงความต้องการเล็กน้อยที่มีผลต่อโปรแกรม หรือ Bug ของโปรแกรม เป็นต้น ก็จำเป็นต้องรีบจัดการปัญหาให้ได้ เพื่อให้ระบบธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้

การซื้อบริการหลังการขาย จึงมีความจำเป็นขึ้นมาเมื่อมีปัญหา เพราะถ้าเราซื้อการรับประกันหลังการขายไว้แล้ว แน่นอนว่าผู้ให้บริการจะทำการ
ช่วยเหลือทันที ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้แล้ว แต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อบริการหลังการขายไว้ ผู้ให้บริการก็คงไม่ได้จัดสรรทรัพยากรหรือบุคลากรไว้ให้เราอย่างแน่นอน จึงอาจทำให้เกิดความล้าช้าในการแก้ไขปัญหาได้้

ลูกค้าบางราย อาจไม่เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วระบบซอฟต์แวร์อาจไม่เกิดปัญหาให้เห็นบ่อยนัก แต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมา
แน่นอนว่าการซื้อบริการรับประกันหลังการขาย จะทำให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย จัดการปัญหาของท่านได้รวดเร็วขึ้น เพราะธุรกิจของท่านอาจรอไม่ได้

การรับประกันซอฟต์แวร์ ในกรณีขึ้นระบบใหม่

กรณีอยู่ในระยะเวลารับประกัน

 • รับประกันข้อผิดพลาด และปัญหาของโปรแกรม เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากวัน Go Live ระบบ
 • ฟรี On Site Support

กรณีหมดเวลารับประกัน

 • ในกรณีที่เลยระยะเวลารับประกัน แต่ลูกค้าพบปัญหา ที่มีสาเหตุจากข้อผิดพลาดของโปรแกรมเอง ให้บริการแก้ไขปัญหา ฟรี
 • ปรึกษาแก้ปัญหา ผ่านทางโทรศัพท์ ฟรี
 • ปรึกษาแก้ปัญหา ผ่านการ Remote ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ฟรี

รูปแบบในการรับประกันซอฟต์แวร์ (Software MA)

บริษัทมีรูปแบบ ในการรับประกันซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Man Day คือ เมื่อถูกค้าซื้อ MA ไปแล้วนั้น ลูกค้าจะได้จำนวน Man Day ในการรับประกัน
ซึ่งมีข้อดีคือ ถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับโปรแกรม ลูกค้าสามารถใช้ Man Day ที่มีอยู่นี้ ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตาม Requirement ได้ การคิด Man Day มีอยู่ 2 แบบ คือ

การบริการแบบไม่คิด Man Day ได้แก่

 • การบริการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ Remote เข้าไปดูปัญหาที่ Server โดยไม่มีการแก้ไข Source Code แล้ว Deploy ใหม่
 • การบริการ Update เวอร์ชั่นของโปรแกรมฟรี ในกรณี Software Package
 • การแก้ไขปัญหาของโปรแกรม ในกรณีที่เป็นสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดของโปรแกรม ไม่เกี่ยวกับ Requirement
 • บริการ On Site ตรวจดู Performance ของระบบ ที่บริษัทลูกค้าทุก 3 เดือน

การบริการแบบคิด Man Day ได้แก่

 • เมื่อมีการแก้ไขโปรแกรม หรือปรับปรุงโปรแกรมใหม่ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เมื่อต้องมีการเข้าไป Support หรือ Stand by ที่บริษัทลูกค้า
 • มื่อมีการเข้าไปให้บริการที่บริษัทลูกค้า

การให้บริการกรณีที่ลูกค้าซื้อ การรับประกันซอฟต์แวร์ (Software MA)

 • บริษัทจะให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้าที่ซื้อประกัน MA เป็นอันดับแรกก่อน โดยจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เบื้องต้นในการรับเรื่องจากลูกค้าโดยตรง
 • การให้บริการ จะรับแจ้งปัญหาหรือความต้องการเบื้องต้น ทางโทรศัพท์ และ E-mail ในวันและเวลาเปิดทำการปกติ หรือถ้ากรณีนอกเวลาทำการ ในกรณีที่มีปัญหาแบบเร่งด่วน และลูกค้าสามารถแจ้งล่วงหน้า ให้เตรียมความพร้อมไว้ได้ และจะดำเนินการให้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาแต่ละกรณีด้วย
 • การให้บริการ จะครอบคลุมเฉพาะงานของโปรแกรมที่ซื้อ MA เท่านั้น ซึ่งจะรองรับงาน
  • การแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม
  • การปรับปรุงเอกสารของโปรแกรม
  • การ Deploy โปรแกรม
  • การ Update เวอร์ชั่นของโปรแกรม
  • การ Training กรณีปรับปรุงโปรแกรม
  • การ Stand by Post Support
  • การทำ Database Tuning
 • บริษัทจะทำการเก็บ Source Code ของลูกค้าไว้ในระบบ Server ในระยะเวลาที่ซื้อ MA เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ในอนาคตที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกับทางบริษัืท จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ โดยไม่ต้องเริ่มพัฒนาใหม่
 • ในกรณีการใช้ Man Days โดยการให้บริการแต่ละครั้งจะคิด ขั้นต่ำที่ 1 Man Days และสามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่เกินจาก Man Days ที่เหลือ
 • Man Days MA ของปีที่เหลือ สามารถนำมารวมกับ Man Days ของ MA ปีถัดไปได้ แต่รวมกันได้ไม่เกินจำนวน Man Days ของ MA 2 ปีรวมกัน


เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า