Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution

ทำไมต้องใช้โปรแกรม WMS (Why is WMS ?)

เราขอตอบคำถามนี้ จากประสบการณ์จริง คือ ลูกค้าของเราทั้งหมดที่มีความต้องการใช้โปรแกรม WMS นั้น เหตุผลหลัก คือ
มีปัญหากับจำนวน และตำแหน่งของสินค้าในคลัง และกระบวนการทำงานในคลัง

ปัญหาส่วนมากที่ลูกค้าพบ คือ

หาสินค้าในคลังไม่พบ

เนื่องจากมีชนิดสินค้ามาก และขนาดคลังสินค้าก็ไม่เล็ก การจะพึ่งพาแต่พนักงานที่เก่งและจดจำตำแหน่งสินค้าในคลังได้ทั้งหมดนั้น อาจเป็นเรื่องยาก
คนพนักงานคนนั้นไม่ได้มาทำงาน หรือลาออก

หรือเนื่องจาก รูปร่างของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ด้วยตาอย่างชัดเจน เช่น สินค้าประเภท ท่อเหล็ก ซึ่งมีรายละเอียดมาก
ทั้งความกว้าง ความหนา ค่าธาตุุ ต่าง ๆ เป็นต้น

ไม่สามารถจัดการหยิบสินค้าแบบ FIFO ได้ (First In First Out)

เนื่องจากถ้าเป็นการบริหารคลังสินค้าแบบ Manual แล้ว เช่นการใช้กระดาษจดบันทึก เป็นการยากที่ลูกค้าจะบริหารจัดการสินค้าแบบ FIFO
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าจึงต้องการระบบ WMS มาช่วยเหลือในการทำงาน

ใช้โปรแกรม Excel ในการเก็บข้อมูล

ลูกค้าเราหลายราย ที่ก่อนมาใช้โปรแกรม WMS นั้น ได้ใช้โปรแกรม Excel ในการเก็บจำนวนสินค้าคงคลัง แต่แล้วก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้
เนื่องจากเสียเวลามาบันทึกข้อมูล เพราะรายละเอียดของ Sheet ที่สร้างขึ้นมีมาก และบางทีก็ไม่เป็นระบบ ทำให้เสียเวลาในการหาจำนวนสินค้าคงเหลือปัจจุบัน เพื่อที่จะตอบลูกค้าว่ามีจำนวนเพียงพอหรือไม่

จ่ายสินค้าให้ลูกค้าผิด ไม่ตรงตามสเปค

เพราะในการหยิบสินค้า สำหรับจ่ายให้ลูกค้าด้วยระบบ Manual จึงมีโอกาสจ่ายสินค้าผิดพลาดได้ ลูกค้าจึงต้องการมีระบบ WMS ช่วยเพิ่มความ
ถูกต้องในการสแกนยืนยันการหยิบสินค้า ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ต้องการเชื่อมต่อกับโปรแกรม ERP หรือโปรแกรมบัญชี

ลูกค้าของเราที่ใช้ ERP อยู่ แต่ต้องการใช้โปรแกรม WMS นั้น เป็นเพราะว่า ลูกค้าไม่ได้ Implement โมดูล WMS ที่โปรแกรม ERP มี
หรือเป็นเพราะโปรแกรม WMS จาก ERP ของลูกค้าไม่ตอบโจทย์การทำงาน ซึ่งการที่จะ Customize โปรแกรม ERP นั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก และค่า License ของ ERP เองก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง

ลูกค้าบางราย จึงหันมาใช้โปรแกรม WMS เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ ERP และให้ได้โปรแกรมที่ตรงตามความต้องการจริง ในส่วนที่ ERP ทำไม่ได้
รวมถึงช่วยลดเวลา ในการคีย์ข้อมูลลง ERP

WMS for Production
รูปแสดง ตัวอย่างการใช้ระบบ WMS ในการรับผลผลิต และหยิบจ่ายสินค้าWMS for Pipe
รูปแสดง ตัวอย่างการใช้ระบบ WMS ในคลังสินค้าประเภทท่อWMS for Bag
รูปแสดง ตัวอย่างการใช้ระบบ WMS ของสินค้าบรรจุแบบถุงWMS for Beverage
รูปแสดง ตัวอย่างการใช้ระบบ WMS ในคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่มWMS for Location
รูปแสดง ตัวอย่างการใช้ระบบ WMS จัดการ Location ในคลัง

เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า