Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution
  Warehouse Management System โปรแกรมบริหารคลังสินค้า
Overview | Product Detail | Key Benefit | WMS Feature | Pricing | System Requirement | Download
WMS Benefit

ถาม ทำไมต้องมี WMS ? ตอบ ก็เพราะมีปัญหาสินค้าไม่เจอ ! ทำให้จ่ายสินค้าช้า เด็กหยิบสินค้าผิดล็อท ! ไม่รู้ว่าสินค้ามีอยู่จำนวนพอขายหรือไม่ !

               เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าหลาย ๆ บริษัท คงได้มีโอกาสประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการจำนวนสินค้าในคลัง เพราะสินค้าในคลังเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าและต้นทุนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น คลัง Raw Material (วัตถุดิบ) คลังอะไหล่ต่าง ๆ (Spare Part ) และที่สำคัญคือ คลัง Finish Goods (คลังสินค้าพร้อมขาย) ซึ่งตัวอย่างปัญหาที่พบเจอบ่อย ๆ ได้แก่

ปัญหา WMS ช่วยอย่างไร
- เวลาจัดเก็บ ไม่รู้ว่าจะต้องวางสินค้าตรงไหนในคลัง WMS ช่วยหาช่องจัดเก็บที่ว่าง หรือช่องเก็บที่มีสินค้าประเภทเดียวกันได้
- ให้คำตอบฝ่ายขายไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่า สินค้ามีจำนวนเพียงพอตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ WMS สามารแสดงจำนวนสินค้าในคลัง ณ เวลาที่ต้องการทราบได้ (Real Time)
- ไม่รู้จำนวนสินค้าในคลังว่าปัจจุบันมีเท่าไร ณ เวลาที่ต้องการทราบ WMS มีรายงานสินค้าคงคลัง ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าแบบ Real Time
- จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผิด ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ WMS สามารถกำหนดเงื่อนไขการหยิบสินค้า ให้แก่ลูกค้าแต่กลุ่มได้
- จัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องจากหาสินค้าในคลังช้า และการทำงานเป็นแบบใช้คนคิดทั้งหมด WMS สามารถช่วยหาที่อยู่ของสินค้าในคลัง ตามรายการ Order ที่ลูกค้าสั่งได้
- จำนวนสินค้ากับข้อมูลสต็อกมีไม่ตรงกัน WMS มีฟังก์ชันในการตรวจนับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวแต่ละวันได้
เพื่อช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหายได้ (แก้ไขได้ทันเวลา)
- มีสินค้าเก่า ค้างสต็อกมากเกินไป WMS สามารถกำหนดเงื่อนไขการหยิบสินค้าได้ ว่าให้หยิบสินค้าที่เข้าคลังก่อน ให้ออกก่อน
(First In First Out : FIFO)
- เมื่อมีปัญหา ดูความเคลื่อนไหว ของสินค้าไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร WMS มีรายงาน Stock Card ซึ่งจะเก็บประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้า
ไว้ทั้งหมด เช่น การรับ, การจ่าย, การย้าย เป็นต้น จึงสามารถใช้ในการตรวจสอบได้
- เสียเวลาในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ERP WMS สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจาก ERP เข้ามาในระบบได้ และส่งข้อมูลการทำงานกลับขึ้น ERP ได้ จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลเข้า ERP อีกครั้ง
- ต้องการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน WMS ช่วยให้การทำงานมีระบบมากขึ้น ทุกขั้นตอนจะมีข้อมูลอ้างอิงตลอด

               ถ้าคุณไม่มีปัญหาเลย จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ แสดงว่าคุณบริหารจัดการสินค้าในคลังได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว

               แต่ถ้าคุณพบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว คุณอาจต้องหาเครื่องมือมาช่วยจัดการคลังสินค้าได้แล้ว

               แน่นอนว่า การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ออกแบบและผู้ดูแลคลังด้วย หรือหัวหน้าคลังนั่นเอง
แต่เครื่องมือเสริมที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้น ก็คือ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า

               ซึ่งในที่นี้ จะขอมุ้งเน้นที่โปรแกรมบริหารคลังสินค้าเท่านั้น เพราะการบริหารจัดการคลังอย่างอื่น เช่น การวาง Rack การแบ่งโซนการเก็บ หรือการจัดพื้นที่การรับ พื้นจัดที่การเตรียมจ่าย การจัดเตรียมคนงาน หัวคลังสินค้าจะรู้ถึงข้อจำกัด หรือประสิทธิภาพของบริษัทตัวเองดีอยู่แล้ว

ฟังก์ชันงานพื้นฐานของโปรแกรม WMS ที่อย่างน้อย ต้องมีคือ
No. ฟังชั่นงาน
1. การรับสินค้าเข้าคลัง (Receiving)
2. การย้ายสินค้า ระหว่างช่องเก็บ (Inventory Movement)
3. การจองสินค้าภายในคลัง ตาม order ของลูกค้า (Order Allocation)
4. การหยิบสินค้าภายในคลัง ตามรายการ order ของลูกค้า (Picking)
5. การ Hold สินค้า (Inventory Status Change)
6. การนับสินค้า ภายในคลัง (Couning)
7. การปรับยอด จำนวนสินค้า (Inventory Adjustment)
8. การควบคุมล็อทของสินค้า(Lot Control)
9. รายงานจำนวนสินค้าในคลัง (Inventory Report)
10. รายงานความเคลื่อนไหว ของสินค้าในคลัง(Stock Card Report)
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า