Inventive Solution and Technology Co.,Ltd.
Contact E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา | โปรแกรมคลังสินค้า | โปรแกรมระบบบาร์โค้ด | โปรแกรมบริหารคลังสินค้า | เว็บแอพพลิเคชั่น | การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ดกับ ERP | อุปกรณ์บาร์โค้ด
Warehouse Management System | WMS | Barcode System | Barcode Application | Interface ERP (SAP, Oracle, Dynamic AX, Infor Syteline) | RFID | Web Application
เรายินดีให้บริการและคำปรึกษา ด้านการนำซอฟต์แวร์ด้วย ระบบบาร์โค้ด ไปใช้ในธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System ไปใช้บริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP (SAP R3, SAP HANA, SAP B1, Oracle, Microsoft Dynamic AX, Infor Syteline, AccPac) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุน เป็นต้น
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
WMS Solution
  Warehouse Management System โปรแกรมบริหารคลังสินค้า
Overview | Product Detail | Key Benefit | WMS Feature | Pricing | System Requirement | Download
Product Detail

               โปรแกรม Warehouse Management System (WMS) หรือ โปรแกรมบริหารคลังสินค้า เป็นโปรแกรมสำหรับใช้บริหารจัดการ คลังสินค้า
คลังวัตถุดิบ คลังอะไหล่ คลังอาหาร คลังเสื้อผ้า หรือคลังประเภทต่าง ๆ ใช้ได้ทั้งคลังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

               ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม รองรับการทำงานของคลังสินค้า ตั้งแต่ รับสินค้า จัดเก็บ ย้ายสินค้า หยิบสินค้า จ่ายสินค้า นับสินค้า ปรับยอดสินค้า
และ LPN Control รายงานต่าง ๆ ที่ใช้สรุปการรับ และการจ่ายสินค้าได้ รวมทั้งมีรายงาน Stock Card ซึ่งใช้ตรวจสอบได้

               มีการทำงานเป็นระบบ Real Time คือเมื่อมีการทำงานจะทำการเปลี่ยนแปลงจำนวน Stock ทันที รองรับการทำงานของ Mobile Computer
รองรับการสแกนบาร์โค้ดทั้ง 1D หรือ 2D โปรแกรมเป็นแบบ Windows Application บน Work Station และเป็นแบบ Mobile Application บน PDA

               หัวใจของการทำงานในคลังคือ โปรแกรมต้องเร็วเมื่อมีการสแกนหยิบสินค้า จากประสบการณ์ในการพัฒนาเราจึงออกแบบให้การทำงานมีความเร็วที่สามารถทำงานได้ดี เราเคยพบว่า ใน 1 รายการสั่งซื้อ มีรายการสินค้ามากถึง 2,000 รายการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายกับความเร็วของโปรแกรมเป็นอย่างมาก


Warehouse Management System
เฉพาะโปรแกรม WMS รุ่น Express Edition และโปรแกรมนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ดเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมพร้อมใช้งาน
ส่วนโปรแกรมระบบบาร์โค้ดอื่น ๆ จากตัวอย่างใน Web นั้น เป็นงานพัฒนาจริงตาม Scope Function จาก Requirement ของลูกค้า
โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบาร์โค้ด ช่วยในการออกแบบระบบร่วมกับลูกค้า
ลูกค้าจะได้ระบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด และระยะเวลาในการ Implement และค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับจำนวน Scope Function ที่ลูกค้าต้องการ
Inventive Solution and Technology บริษัท อินเวนทีฟโซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

38/360 หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ หมู่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
E-mail : sale@inventive.co.th
Hotline ให้คำปรึกษาระบบ และการซื้อขาย โดยเจ้าหน้าที่ Barcode Application Consult : 085-326-2801
เวลาทำการ 8.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เจ้าหน้าที่แผนก Support : 085-326-2801
โปรแกรมบริหารคลังสินค้า